Hra komunit - úvodZdravím vás přátelé a příznivci Seberevolty.

Pamatujete si na to, jak to všechno v roce 2012 po vydání mého prvního alba „Evoluce Vědomí“ začalo? Začalo to myšlenkou, kdy jsem přemýšlel, jak nezůstat jenom u slov v písničkách, ale opravdu jsem chtěl vytvářet něco, co bude mít reálný přesah do života. Věděl jsem, že ani sebevíce moudré slova opravdové činy nikdy nenahradí. Přemýšlel jsem tedy, jak se vypořádat s tím co mě nejvíce trápilo a to, že naše země je 1. nejhorší na světě (a to i v dnešních letech 2016), v kombinaci kategorií: zneužívání drog, pití alkoholu, úroveň kriminality a míra hazardu. Uvědomil jsem si, že je třeba vzbudit v jednotlivcích chuť začít veškeré změny v první řadě u sebe, jít dobrým příkladem druhým, být novodobým rytířem a opravdovou dámou, inspirovat ostatní k tomu, aby na sobě také pracovali, byli zodpovědní, ochotní spolupracovat, starali se o své zdraví, dávali si šlechetné cíle, byli občansky angažovaní a svému okolí přínosní.

A pak to přišlo, myšlenka na projekt Seberevolta s jednoduchým účelem a to upoutat pozornost zejména mladých lidí po celé ČR/SK skrze cvičení s vlastním tělem (street workout) a nadále je sdružovat v pozitivních komunitách, kde by měli možnost se vzdělávat, vzájemně se motivovat a inspirovat ke zdravému životnímu stylu, pomáhat si nacházet své cíle a podporovat se na cestě za jejich dosažením a v neposlední řadě by tvořili organizované týmy, které systematicky pomáhají ve svém okolí na bázi dobrovolnické činnosti jak lidem, zvířatům tak i rostlinám.

Ve spolupráci s Adamem Raw, což byl v té době jednoznačný vzor ve street workoutu, jsme to rozjeli prvním videem a pak následovali přednášky, exhibice, letní kempy a další videa.

Když jsem sledoval ten průběh obrovského rozvoje projektu, kdy tisíce lidí po celém ČeskoSlovensku začali měnit svoje hlediska a doslova ze dne na den skoncovali s drogami, alkoholem a začali na sobě pracovat a zajímat se o vyšší (základní) morální a etické hodnoty, cítil jsem stále větší zodpovědnost k celému projektu. A tak v jednom bodě, kdy komunity začaly stagnovat, rozpadat se a nebylo jasno v tom, co Seberevolta je a co není, jsem si uvědomil, že musím něco vymyslet, aby všichni věděli, kdo jsme, jaké jsou naše cíle, byli sjednocení a vytvářeli tým, organizaci, která doopravdy bude mít potenciál změnit stav dnešní společnosti k lepšímu. Rozhodl jsem se proto koncem roku 2014 založit oficiální organizaci Seberevolta o.p.s. (Obecně prospěšná společnost), dát dohromady tým, vytvořit tento web, sepsat, kdo doopravdy jsme a vytvořit HRU KOMUNIT, díky které se začali věci doopravdy hýbat. Komunity tak dostaly jasný směr a dokázaly, že organizovanost nese své zasloužené výsledky v podobě desítkách protidrogových motivačních přednášek na školách, desítkách veřejných exhibic, stovek tréninků a desítkách prospěšných dobrovolnických akcích, které jsou zaznamenané tisíci fotkami, videi, články a rozhovory v médiích.

Takže svolávám tímto textem všechny bojovníky, kteří to myslí opravdu vážně a chtějí vzít zodpovědnost za sebe samého, za svou rodinu, za svou skupinu, za svou komunitu, za svou obec a společně spolupracovat na naplnění naších účelů, aby si důkladně přečetli, kdo jsme, naše cíle a pokud s nimi souhlasí a chtějí spolupracovat, aby se přihlásili do HRY KOMUNIT a začali naplno s úrovní 1.

Věřím, že mezi vámi existuje spoustu těch, které už nebaví jenom mluvit a chtějí jít do akce, chtějí věci reálně měnit a podílet se na něčem, o čem jsem já sám zcela přesvědčený, že může být klíčovým hnutím, které zapříčiní obrovské změny k lepšímu v naší společnosti.

- Váš přítel Revolta -

Hra komunit - 1. úroveň
Hra komunit - 2. úroveň


Share this post