• Tvrdá práce na sebepoznání a osobnostním růstu, který spočívá ve vytrvalé snaze POCTIVOU cestou dosáhnout sebou-zvoleného cíle a NIKDY se nevzdávat, dokud nebude tohoto cíle dosaženo.
  • Skrze vlastní sebepoznání a osobnostní růst inspirovat a pomáhat druhým ve svém okolí k tomu, aby i oni sami našli svůj hodnotný cíl.
  • Hodnotným cílem je myšlena jakákoliv tvořivá činnost nebo pracovní zaměření, které je společensky prospěšné a které člověka baví, naplňuje a dělá ho šťastným. Protože takový člověk vytváří společensky hodnotný produkt a sdílí své nadšení, štěstí a radost z tvořivého bytí s ostatními a tím pozitivně ovlivňuje a motivuje své okolí a stává se tak společensky přínosným.
  • Cesta k cíli neznamená život bez přešlapů a chyb jedince, to by byl pasivní přístup k životu. Ale vyžaduje odvahu nebát se vykročit a být připravený přijmout zodpovědnost za případné chyby tím, že na nich bezodkladně a poctivě zapracuje a napraví je. Ne bezchybnost a dokonalost, ale schopnost postavit se čelem svým selháním ukazuje na lidskost, odvahu a pravdivost jedince.
  • Cesta k cíli taktéž nezná pochybné a vypočítavé zkratky, naopak vyžaduje rozhodnutí dodržovat morální a etické principy popsané v kategorii Morální principy SebeRevolty.