Je starší 15ti let.

Musí se udržovat v přiměřené tělesné kondici a zvládnout tak: Muži = 10 shybů, 30 kliků a 50 dřepů / Ženy = 3 shyby, 10 kliků, 30 dřepů

Nebere žádné drogy (definované českým zákonem) a nepije alkohol.

Absolvoval jedničkový Seberevolta kemp.

Hrdě prezentuje morální principy a filozofii Seberevolty a snaží se je vnést do každé částí svého života (rodina, práce, škola, komunita, atd.).

Má tendenci se zajímat o členy své komunity, o to co si myslí a co dělají, aby měl přehled a mohl mít kontrolu nad tím, kdo potřebuje pomoc, podporu nebo “jen” více pozornosti a komunikace.

Je zodpovědný za hladký chod své komunity a za vyskytlé problémy takovým způsobem, že bude v komunitě vždy udržovat dobrou komunikaci a hledat nejvhodnější řešení.

Jakoukoliv hrozbu nebo problém, který se vyskytne nebo hrozí, že by se mohl v jeho komunitě vyskytnout a mohl jakkoliv ohrozit cíle Seberevolty, komunikuje s vedením organizace přes email hra@seberevolta.cz, stejně tak jako jim komunikuje jakýkoliv nesouhlas na vývoji celého projektu.

Připomíná členům komunity cíle, morální principy a filozofii Seberevolty.

Nikdy nedává najevo ani nijak nenaznačuje, že je lepší, hodnotnější nebo důležitější než ostatní. Naopak se snaží dávat pozornost ostatním a potvrzovat jim jejich důležitost pro celou komunitu.

Jeho účelem je vést svou komunitu co nejrychlejším možným způsobem skrz Hru komunit a její jednotlivé úrovně. Každým splněním jednotlivé úrovně, bude stoupat hodnost kapitána a jeho právo spolupodílet se na důležitých rozhodnutích v celém projektu, stejně jako se bude rozšiřovat tým kolem něj

Je loajální vůči vedení organizace.

Nevyžaduje chválu a potlesk. Odměnou jeho dobré práce jsou vždy výsledky.

Jeho povinností je sledovat společnou kapitánskou skupinu na facebooku (pro přidání do ní, kontaktuje správce hry na hra@seberevolta.cz), která slouží pro komunikaci mezi vedením a kapitány, aby byly komunity informovány o dalších plánech v celém projektu.

Udělá vždy vše pro to, aby se dostavil na radu kapitánů nebo za sebe poslal zástupce.

Kapitán má na starost správcovství facebookové skupiny/stránky (může udělovat správcovství dále), aby bylo postarané o informovanost a dobrý přístup k nováčkům a aby na skupině nevznikala negativní komunikace, jako například hanlivé, diskriminující a urážlivé komentáře. Dohlíží na vytváření událostí ideálně na každý trénink či jinou aktivitu a snaží se tam vždy šířit klid a pozitivitu.

Uvědomme si, že vstupujeme na pole spolupráce a práce s lidmi. Už to není o slovech, myšlenkách a ideálech. Teď je to o tom skočit do toho oceánu zvaného život a naučit se v něm plavat. Naučit se spolu vycházet, řešit spolu problémy, povzbuzovat a organizovat se. Víte, lidé, kteří ničí tuhle společnost, ji ničí organizovaně. Chcete mi říct, že lidé, kteří chtějí konstruktivně tvořit tuto společnost, nedokáží být lépe organizovaní? Pamatujme na jednu věc. Chtějí, abychom se nespojili, a chtějí, abychom byli individualisti, protože vyhrává vždy TÝM ne jedinec.

Kapitáni, jsme rodina a pevně věříme, že jsme si vědomi toho, že bez našeho přičinění nám lepší společnost do klína nespadne. Proto berme zodpovědnost za situace v našich komunitách, městech a v naši celé společnosti. Chtěli bychom vám tímto textem vyjádřit naši důvěru. Stojíte při zrodu něčeho celosvětového a my nepochybujeme o tom, že jste ti praví na tuto cestu, protože pravý je každý, který se rozhodne, že je ten pravý a že bude respektovat a ctít tento kodex, který není omezením, ale svobodou. Protože svoboda existuje pouze tam, kde jsou známé pravidla, na kterých je shoda a které jsou přínosné pro ty, jenž je dodržují.

Aby poctiví lidé a skupiny mohli prosperovat, je potřeba držet při sobě!